herkes@kadinyazilimci.com Liste Kuralları

 1. Kadın Yazılımcı Mail Listesi’nin amacı Kadın Yazılımcı Oluşumu’nun etkinliklerini duyurma ve Kadın Yazılımcı konuları ile ilgilenen insanlar arasındaki iletişimi sağlamaktır.
 2. Bu liste üzerinden, hepsi kadın yazılımcıları ilgilendirmek üzere, etkinlik duyuruları, iş ilanları, iş arama talepleri, blog yazıları linkleri, site linkleri, haberler serbestçe paylaşılabilir.
 3. Yine liste üzerinden, kadın yazılımcıların başından geçen ve en azından yazılım, cinsiyet ayrımcılığı veya daha genel ayrımcılık konularından en az biriyle ilgili olan olaylar paylaşılabilir.
 4. Listede, her ne kadar liste üyesi belli kişileri ilgilendireceği bilinse de, ilk üç madde tarafından kapsanmayan ve genel olarak kadın yazılımcıları ilgilendirmeyen konularda içerik paylaşılması, tartışma yapılması uygun değildir. Uygun olmayan içerikler arasında, viral veya komik videolar veya görseller, özlü sözler, konusu üçüncü maddeye girmeyen kişisel etkinlik ve duyurular yer alır; ancak bunlarla sınırlı değildir.
 5. Listede, ticari amaçlı reklam yapılması yasaktır. Liste üyelerinin mail imzalarında sürekli yer alan ve aşırıya kaçmayan şirket linkleri ve ibareleri, ticari amaçlı reklamdan sayılmaz.
 6. Mail listesi üzerinde, yazılacak her iletinin, genel ahlak ve nezaket kuralları çerçevesinde olması esastır. “Yasaklı kelime”ler olmamakla beraber, liste üyelerinin birbirlerine yönelik olarak küfür, aşağılama, dışlama içeren bir dil kullanmaları uygun değildir. Ayrıca, gereksiz ve aşırı şekilde küfür ve argo kullanımı da uygun değildir.
 7. Listede yazılan yazışmaları liste dışında başkalarıyla paylaşmak yasaktır. (Forward etmek, kes yapıştır veya başka bir yöntemle.) Epostayı yazan kişi, yazısında yazının paylaşılabilir olduğunu ayrıca belirtmediyse, epostaların paylaşılmaması gerekir. Eğer paylaşılması isteniyorsa, epostayı yazan kişiden izin istemek gerekir. Bir epostaya cevap yazan kişilerin cevaplarını da paylaşmak isteniyorsa, cevabı yazan kişilerden de izin alınması gerekir. Eğer bir kişi kendine özel olarak gönderilmiş bir epostaya liste üzerinden cevap veriyorsa, o kişi epostayı ona özel olarak gönderen kişiden önce izin istemelidir. Eğer epostada herkese açık bir link varsa bu izin alınmadan başka yere gönderilebilir veya yayınlanabilir. Linkle beraber yazılmış bir mesaj varsa veya göndericinin bilgilerini içeriyorsa bunları da silmek gerekir.
 8. Listeye üye olabilmek için kadın yazılımcı konuları ile ilgileniyor olmak veya Kadın Yazılımcı Oluşumu’na ilgi duyuyor olmak yeterlidir.
 9. İnsanların başvuruları, liste yönetimi tarafından değerlendirilir. Genel olarak listenin herkese açık olması istense de, liste üyeliği bir hak değil ayrıcalıktır. Bu bağlamda, liste yönetimi, başvuru sahibine açık gerekçe bildirmeden başvuruları reddetme hakkını saklı tutar.
 10. Liste yönetimi, bir liste moderatörü ve iki yardımcısından oluşur. Listenin günlük işleyiş sorumluluğu moderatördedir. Moderatörün görevini yapamayacak bir engeli olması durumunda, görevini yardımcılarından biri devralır.
 11. Liste kurallarını, o anda aktif görev yapan liste moderatörü uygular.
 12. Moderatör, yukarıdaki maddelerdeki uygunsuz davranışlar sonucunda, ilgili üyeleri uyarabilir, üyeliklerini     askıya alabilir veya tamamen üyelikten çıkarabilir. Moderatör,liste kurallarını ve liste düzenini göz önünde bulundurarak, uygulanacak yaptırımlara vicdanı ile karar verir.
 13. Moderatörün yaptırımlarına itirazlar, üç kişilik liste yönetimine yapılır. Liste yönetimi itirazı değerlendirir ve karara bağlar. Üç kişilik liste yönetimin verdiği kararlar kesindir.