Diva: Dive into AI Konferansı Davranış Kuralları

Kadın Yazılımcı olarak, herkesin yaşına, cinsiyetine, cinsel kimliğine ve ifadesine, cinsel yönelimine, engellilik durumuna, fiziksel görünümüne, beden ölçülerine, ırkına, etnik kökenine, milliyetine, dinine veya diğer kişisel özelliklerine bakılmaksızın olumlu ve tacizden uzak bir konferans deneyimi yaşamasını amaçlıyoruz.

Diva: Dive into AI konferansına katılan tüm katılımcılar, konuşmacılar, sponsorlar ve organizatörler, konferans süresince bu Davranış Kurallarına uymayı kabul eder. Diva konferansına katılarak, aşağıdaki kurallara uyacağınızı ve hepsine saygı göstereceğinizi beyan edersiniz:

1. Saygılı Davranış

Tüm konferans katılımcıları birbirlerine saygı ve nezaket çerçevesinde davranmalıdırlar. Taciz, ayrımcılık ve sözlü veya yazılı hiçbir saldırgan davranış kabul edilemez.

2. Tacizsiz Ortam

Cinsiyet, cinsel kimlik ve ifadesi, cinsel yönelim, engellilik, fiziksel görünüm, beden ölçüleri, ırk, etnik köken, milliyet, din veya diğer kişisel özelliklerinden bağımsız bir şekilde herkes için tacizsiz bir ortam sağlamayı taahhüt ediyoruz. Taciz tanımımız aşağıdaki gibidir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

– Yukarıda bahsedilen özelliklerle ilgili olarak aşağılayıcı veya ayrımcı sözlü veya yazılı yorumlar

– Cinsel içerikli veya rahatsız edici materyallerin herhangi bir kamusal alanında sergilenmesi, sunum slaytları dahil

– Korkutma, takip etme veya birini izleme

– İstenmeyen iletişimde ısrarcı olma

– İstenmeyen fotoğraf çekme veya kayıt alma

– Konuşmaları veya diğer etkinlikleri sürekli olarak engelleme

– İstenmeyen fiziksel temas veya cinsel taciz ve rahatsız etme

3. Kapsayıcı Dil

Kapsayıcı bir dil kullanın ve kişisel özelliklere dayalı önyargıları pekiştiren veya bireyleri dışlayan herhangi bir dil veya yaklaşımdan kaçının.

 4. Olayları Bildirme

Davranış Kurallarının ihlalini yaşarsanız veya tanıklık ederseniz, lütfen derhal konferans personeline veya organizatörlere bildirin. Alanda görevli olan tüm arkadaşlarımız bu Davranış Kuralları konusunda bilgilendirilmiş ve uygun yöntemler ile size yardım etmek için hazır olacaklar. Bildirilen problemler ile Kadın Yazılımcı kurucu üyelerinden Gülçin Yıldırım Jelinek birebir ilgilenecektir. Eğer sorun bildirimi yapacağınız kişi kendisi ise veya kendisi ile bunu paylaşmak istemiyorsanız lütfen Teknasyon ekibinden Fatih Kadir Akın’a ulaşın. Eğer email ile bildirmek isterseniz bize-yazin@kadinyazilimci üzerinden bize ulaşabilirsiniz ama acil durumlarda email tercih etmenizi önermiyoruz.

5. İhlal Durumunda Sonuçları

Bu Davranış Kurallarında belirtilen kabul edilemez davranışlar kesinlikle tolere edilmeyecektir. Bu tür davranışlarda bulunan herhangi bir kişi, sadece konferans organizatörlerinin takdirine bağlı olarak derhal uyarılabilir veya konferanstan çıkarılabilir. Her iki topluluk tarafından (Kadın Yazılımcı ve Teknasyon) düzenlenecek etkinliklerden men edilebilir. Üyelikleri varsa iptal edilebilir. Satın aldığı biletler varsa iade edilmeksizin alandan uzaklaştırılabilir. Sorunun boyutuna bağlı olarak etkinliğin yapıldığı mekanların güvenlik ekiplerinden ve bu da yetersiz ise emniyet güçlerinden destek alınabilir. 

Etkinlik kapsamında T.C. yasalarınca suç teşkil eden herhangi bir durum ile karşılaşılması halinde otoriteler ile derhal iletişime geçilecektir.

6. İletişim Bilgileri

Diva: Dive into AI konferansıyla ilgili Davranış Kuralları veya diğer konularda konferans organizatörleri ile iletişim kurmak için bize-yazin@kadinyazilimci üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

7. Onay

Diva konferansına katılarak, bu Davranış Kurallarını okuduğunuzu, anladığınızı ve tümüne uyacağınızı kabul etmiş olursunuz.

Hep birlikte Diva: Dive into AI konferansını herkes için hoş, keyifli ve kapsayıcı bir deneyim haline getirelim!